Profil Bahagian

Bahagian Pengurusan Pematuhan

Latar Belakang

 1. Bahagian Pengurusan Pematuhan telah diwujudkan melalui Waran Perjawatan Bil.   A162 tahun 2008 B.10 Perbendaharaan Malaysia berkuatkuasa pada 16 Ogos 2008 yang mana bahagian ini berada di bawah aktiviti Penguatkuasaan dan Pematuhan yang diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Kastam (Penguatkuasaan & Pematuhan). Ianya terdiri daripada Cawangan Auditan Syarikat dan Cawangan Pasca Import.
 2. Sebelum 16 Ogos 2008, Cawangan Auditan Syarikat (Cawangan Pemeriksaan Akaun) dan Cawangan Pasca Import berada di bawah Bahagian Perkhidmatan Teknik.
 3. Bahagian Pengurusan Pematuhan diketuai oleh seorang Pengarah Kastam Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA C). Cawangan Auditan Syarikat  dan Cawangan Pasca Import  diketuai oleh Timbalan Pengarah Kastam Gred W54 masing-masing.
 4. Mulai 1 Julai 2009, melalui Waran Perjawatan Bil. A139 tahun 2009 di bawah Bahagian Pengurusan Pematuhan, Cawangan Auditan Syarikat dan Cawangan Pasca Import telah diluluskan diseluruh negara.
 5. Waran perjawatan diluluskan seluruh Malaysia (Gred W54 hingga W41):
 • Cawangan Auditan Syarikat  - 204
 • Cawangan Pasca Import  - 116
Objektif
 1. Menjalankan auditan yang sistematik dan terancang ke atas pelesen/ pengimport bagi memastikan cukai/duti kastam dipungut dengan tepat dan betul serta memberi khidmat nasihat berkaitan perkastaman.
 2. Memastikan syarikat-syarikat yang dilesenkan di bawah perundangan kastam dan pengimport memahami dan mematuhi perundangan serta peraturan perkastaman yang berkaitan

Fungsi Bahagian

Fungsi Bahagian Pengurusan Pematuhan

 1. Menjalankan auditan ke atas pelesen/pengimport dengan sistematik, cekap dan berkesan.
 2. Memastikan hasil dipungut dengan betul dan tepat bagi mengelakan kehilangan hasil.
 3. Memantau dan menyelaras aktiviti auditan di negeri-negeri dan menilai keberkesanan program auditan.
 4. Mengkaji dan menilai perlaksanaan prosedur auditan ke atas pelesen bagi tujuan penambahbaikan.
 5. Membuat analisa ke atas hasil Auditan bagi mengenalpasti punca ketidakpatuhan syarikat ke atas perundangan dan peraturan yang ditetapkan.
 6. Memastikan pelesen/pengimport memahami dan mematuhi perundangan dan peraturan perkastaman yang berkaitan.
 7. Menjalankan investigative audit ke atas pelesen/pengimport yang melakukan penyelewengan dan mengambil tindakan mahkamah.
 8. Melaksanakan auditan khas/ serbuan ke atas pelesen/ pengimport bagi kes-kes aduan/ maklumat yang diterima.

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Pematuhan

 1. Mengambil tindakan dalam tempoh 24 jam ke atas maklumat dan aduan awam yang diterima.
 2. Mengembalikan dokumen yang telah selesai diaudit dalam tempoh 14 hari dari tarikh pengauditan siap bagi kes yang tidak melibatkan tuntutan dan tindakan perundangan.