​​​​1. Kes Tangkapan​/Rampasan

2. Kes Mahkamah​​​