Content Editor

MySMS

  Gerbang SMS Kerajaan
          

mySMS - Gerbang SMS Kerajaan merupakan satu inisiatif untuk mempelbagaikan saluran penyampaian perkhidmatan bagi membolehkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan Kerajaan melalui SMS dengan mudah dan ringkas melalui satu nombor tunggal SMS iaitu 15888.

Sejajar dengan perkembangan teknologi masa kini, orang ramai akan dapat berurusan dengan pelbagai agensi melalui SMS selain daripada saluran perkhidmatan yang sedia ada seperti berurusan melalui kaunter, telefon, Internet dan sebagainya.

Manual Pengguna


Klik DiSini Untuk Manual Pengguna MySMS JKDM (versi Bahasa Melayu)

Click Here For JKDM / RMCD MySMS User Manual(English version).

Kod-Kod My SMS

IODID SubCode IODName
1 ADDHQ Alamat Ibu Pejabat KDRM
2 ADDUPA Alamat Unit Perhubungan Awam KDRM
3 ADDSELANGOR Alamat Pejabat Kastam Selangor
4 ADDSELCD Alamat Bhg. CD Kastam Selangor
5 ADDSELKASTAM Alamat Bhg.Kastam Selangor
6 ADDSELTEKNIK Alamat Bhg.Teknik Kastam Selangor
7 ADDSELPENCEGAH Alamat Bhg.Pencegah Kastam Selangor
8 ADDWKL Alamat Pejabat Kastam WPKL
9 ADDPPINANG Alamat Pejabat Kastam Pulau Pinang
10 ADDSARAWAK Alamat Pejabat Kastam Sarawak
11 ADDSABAH Alamat Pejabat Kastam Sabah.
12 ADDJOHOR Alamat Pejabat Kastam Johor
13 ADDPERAK Alamat Pejabat Kastam Perak.
14 ADDKELANTAN Alamat Pejabat Kastam Kelantan
15 ADDPAHANG Alamat Pejabat Kastam Pahang.
16 ADDKEDAH Alamat Pejabat Kastam Kedah
17 ADDNSEMBILAN Alamat Pejabat Kastam Negeri Sembilan.
18 ADDMELAKA Alamat Pejabat Kastam Melaka
19 ADDPERLIS Alamat Pejabat Kastam Perlis
20 ADDTERENGGANU Alamat Pejabat Kastam Terengganu.
21 ADDLABUAN Alamat Pejabat Kastam Labuan.
22 ADDPCKP Pemungut Cukai Kastam Persekutuan.
23 ADDAKMALMELAKA Alamat Akademik Kastam Melaka.
24 ADDAKMALSABAH Alamat AKMAL Sabah.
25 ADDAKMALSARAWAK Alamat AKMAL Sarawak.
26 ADDAKMALLANGKAWI Alamat AKMAL Langkawi
27 ADDAKMALKELANTAN Alamat AKMAL Kelantan
28 ADDBRUSSELS Alamat Pej.Penasihat Menteri Kastam Brussels.
29 1 Menu Dapatkan Alamat
30 2 Menu Dapatkan Borang
31 4 Menu Dapatkan Alamat & Borang
32 ADDIBUPEJABAT Alamat Ibu Pejabat KDRM
33 ADDKP Alamat Ketua Pengarah KDRM
34 ADDPENGURUSAN Alamat Bhg.Pengurusan KDRM
35 ADDOPERASI Alamat Bhg.Operasi KDRM
36 ADDPENCEGAHAN Alamat Bhg.Pencegahan KDRM
37 ADDPPKASTAM Alamat Bhg.Kastam P.Pinang
38 ADUAN Aduan KDRM
39 3 Menu Aduan KDRM
40 MENU MENU
41 ADDZONBEBASPINANG Alamat Cawangan Zon Perdagangan Bebas
DODID SubCode Description
1 CJP1 Borang Cukai Jualan/Perkhidmatan
3 E7 Borang Ekasis-7
4 E8 Borang Ekasis-8
5 K1 Borang Kastam 1
6 K1A Borang K1A
7 K2 Borang Kastam 2
8 K3 Borang Kastam 3
9 K8 Borang Kastam 8
10 K9 Borang Kastam 9