Khamis, Oktober 02, 2014
  facebook twitter rss
   
Text Size

TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KASUT KULIT KEPADA JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA – TERBUKA DIKALANGAN PANEL SAHAJA

Tender & Sebutharga

Rating Pengguna: / 1
Kurang BaikTerbaik 

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

TENDER TERBUKA – TERBUKA KEPADA PANEL SAHAJA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berpengalaman dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan sentiasa sah serta eP enabled bagi menyertai Tender berikut:

NO. TENDER

TAJUK

KOD BIDANG PENDAFTARAN

 

TARIKH IKLAN

TARIKH TUTUP

6/2014

TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KASUT KULIT KEPADA JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA – TERBUKA DIKALANGAN PANEL SAHAJA

020899 (PEMBUAT)

29 SEPTEMBER 2014 (ISNIN)

3 NOVEMBER 2014 (ISNIN)

Dokumen tender boleh dimuat turun daripada sistem e-Perolehan dengan mengemukakan salinan pendaftaran Kementerian Kewangan atau menghubungi PTJ Telecenter di talian : 03-88822304. Syarikat /pembekal yang ep enabled adalah syarikat/pembekal yang mempunyai kad pintar atau USB Token.

Fi perkhidmatan yang dikenakan bagi petender yang berjaya adalah sebanyak 0.4% bagi setiap nilai invois yang dikeluarkan tertakluk kepada had maksimum potongan sebanyak RM4,800.00 bagi nilai invois yang bersamaan dengan RM1.2 juta atau lebih.

Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang ditetapkan di Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Cawangan Pengurusan Perolehan, Aras 8 Utara, Kompleks Kementerian Kewangan, No. 3 Persiaran Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62596 Putrajaya sebelum atau pada pukul 12.00 tengah hari, pada tarikh seperti jadual di atas. Tawaran yang lewat tidak akan dipertimbangkan.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi 03-8882 7501.

 

SEBUTHARGA TERHAD DI KALANGAN PANEL PERABOT BERASASKAN KAYU BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG SIAP DENGAN SEMPURNA PERABOT PEJABAT UNTUK IBU PEJABAT JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

Tender & Sebutharga

Rating Pengguna: / 1
Kurang BaikTerbaik 

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

SEBUTHARGA TERHAD DIKALANGAN PANEL

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 020199 bagi menyertai Sebutharga berikut:

NO. SEBUTHARGA

TAJUK

KOD BIDANG PENDAFTARAN

TARIKH TAKLIMAT / LAWATAN TAPAK

TARIKH IKLAN

TARIKH TUTUP

14/2014

SEBUTHARGA TERHAD DI KALANGAN PANEL PERABOT BERASASKAN KAYU BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG SIAP DENGAN SEMPURNA PERABOT PEJABAT UNTUK IBU PEJABAT JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

020199 (PEMBUAT PERABOT BERASASKAN KAYU)

29.9.2014

(ISNIN)

24.9.2014

(RABU)

7.10.2014 (SELASA)

Dokumen Sebutharga boleh dimuat turun daripada sistem e-Perolehan.

Taklimat akan diadakan pada 29 September (Isnin) 2014 jam 11.00 pagi di Bilik Mesyuarat, Cawangan Pengurusan Perolehan, Aras 8 Utara, Ibu Pejabat JKDM. Kehadiran taklimat adalah diwajibkan.

Fi perkhidmatan yang dikenakan bagi penyebutharga yang berjaya adalah sebanyak 0.8% bagi setiap nilai invois yang dikeluarkan tertakluk kepada had maksimum potongan sebanyak RM9,600.00 bagi nilai invois yang bersamaan dengan RM1.2 juta atau lebih.

Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. Sebutharga dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga yang ditetapkan di Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Cawangan Pengurusan Perolehan, Aras 8 Utara, Kompleks Kementerian Kewangan, No. 3 Persiaran Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62596 Putrajaya sebelum atau pada pukul 12.00 tengah hari, 24September (Rabu) 2014. Tawaran yang lewat tidak akan dipertimbangkan.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi 03-8882 2320

 

SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT PEJABAT (WORKSTATION) UNTUK IBU PEJABAT JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

Tender & Sebutharga

Rating Pengguna: / 1
Kurang BaikTerbaik 

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 020101 bagi menyertai Sebutharga berikut:

NO. SEBUTHARGA

TAJUK

KOD BIDANG PENDAFTARAN

TARIKH TAKLIMAT / LAWATAN TAPAK

TARIKH IKLAN

TARIKH TUTUP

13/2014

SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT PEJABAT (WORKSTATION) UNTUK IBU PEJABAT JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

020101

29.9.2014

(ISNIN)

24.9.2014

(RABU)

7.10.2014 (SELASA)

Dokumen Sebutharga boleh dimuat turun daripada sistem e-Perolehan.

Taklimat akan diadakan pada 29 September (Isnin) 2014 jam 11.00 pagi di Bilik Mesyuarat, Cawangan Pengurusan Perolehan, Aras 8 Utara, Ibu Pejabat JKDM. Kehadiran taklimat adalah diwajibkan.

Fi perkhidmatan yang dikenakan bagi penyebutharga yang berjaya adalah sebanyak 0.8% bagi setiap nilai invois yang dikeluarkan tertakluk kepada had maksimum potongan sebanyak RM9,600.00 bagi nilai invois yang bersamaan dengan RM1.2 juta atau lebih.

Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. Sebutharga dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga yang ditetapkan di Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Cawangan Pengurusan Perolehan, Aras 8 Utara, Kompleks Kementerian Kewangan, No. 3 Persiaran Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62596 Putrajaya sebelum atau pada pukul 12.00 tengah hari, 24September (Rabu) 2014. Tawaran yang lewat tidak akan dipertimbangkan.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi 03-8882 2320.

   

KEPUTUSAN TENDER UNTUK PELANTIKAN EJEN BAYARAN BALIK DILULUSKAN (APPROVED REFUND AGENT) UNTUK PEMBAYARAN BALIK CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (GST) KEPADA PELANCONG ASING DI BAWAH PELAKSANAAN SKIM BAYAR BALIK PELANCONG (TOURIST REFUND SCHEME)

Tender & Sebutharga

Rating Pengguna: / 1
Kurang BaikTerbaik 


KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN (B) KEMENTERIAN KEWANGAN

SYARIKAT / PEMBEKAL

PERKHIDMATAN

 

TARIKH SURAT SETUJU TERIMA

 

 

TEMPOH KONTRAK

 

HARGA TAWARAN

 

IRIS INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS SDN BHD

 

TENDER UNTUK PELANTIKAN EJEN BAYARAN BALIK DILULUSKAN (APPROVED REFUND AGENT) UNTUK PEMBAYARAN BALIK CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (GST) KEPADA PELANCONG ASING DI BAWAH PELAKSANAAN SKIM BAYAR BALIK PELANCONG (TOURIST REFUND SCHEME)

 

 

19 SEPTEMBER 2014

 

3 + 2 TAHUN (TERTAKLUK KEPADA PRESTASI PEMBEKAL)

 

 

RM155,092,000.00

 

 

KEPUTUSAN SEBUTHARGA KERJA PENGUBAHSUAIAN RUANG PEJABAT DI ARAS 1 & 4 SELATAN, IBU PEJABAT JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA, PUTRAJAYA

Tender & Sebutharga

Rating Pengguna: / 1
Kurang BaikTerbaik 


KEPUTUSAN JAWATANKUASA SEBUTHARGA JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

SYARIKAT / PEMBEKAL

PERKHIDMATAN

 

TARIKH SURAT SETUJU TERIMA

 

 

TEMPOH KONTRAK

 

HARGA TAWARAN

 

SAUJANA SCREEN ENTERPRISE (001484627-W)

 

SEBUTHARGA KERJA PENGUBAHSUAIAN RUANG PEJABAT DI ARAS 1 & 4 SELATAN, IBU PEJABAT JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA, PUTRAJAYA.

 

 

10 SEPTEMBER 2014

 

ONE OFF

 

RM149,375.00

   

page 1 of 15

Login untuk staf
Jabatan Kastam Diraja Malaysia