Sabtu, Disember 27, 2014
  facebook twitter rss
   
Text Size

Piagam Pelanggan

Bahagian Perancangan Korporat - Perihal Am Perancangan Korporat

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

Piagam Pelanggan Bahagian Korporat

Selaras dengan Dasar Pembangunan Intergriti, Core Business, Teknologi dan Rakyat (ICTR) berteraskan pendekatan holistik yang menjurus ke arah perkhidmatan Cemerlang, Gemilang dan Terbilang, kami berjanji akan memberikan perkhidmatan-perkhidmatan berikut :-

  1. Melaksanakan dan menyediakan Laporan Kajian dalam tempoh 8 bulan.
  2. Menyediakan Pelan Tindakan Strategik Lima (5) Tahun Jabatan dalam tempoh 3 bulan.
  3. Merancang  pelaksanaan program-program Kualiti Jabatan dalam tempoh 1 bulan.
  4. Mengurus dan menyediakan perakuan punca baru Cukai Tak Langsung bagi maksud Bajet Tahunan sebelum februari setiap tahun.
  5. Merancang pelaksanaan program Sambutan Hari Kualiti Jabatan dalam tempoh 1 bulan.
  6. Membuat ‘feasibility study’  atas proposal pihak swasta dalam tempoh 1 bulan.
  7. Mengurus dan mengambil tindakan ke atas pertanyaan dan aduan dalam tempoh 3 hari bekerja.


Kami juga mengiktiraf hak pelanggan seperti berikut :

  • Mendapatkan perkhidmatan yang mesra, adil, tepat dan professional.
  • Mendapatkan laporan/maklumbalas dalam tempoh yang ditetapkan.
  • Mempunyai peluang untuk membuat aduan, pandangan dan cadangan.


Login untuk staf
Jabatan Kastam Diraja Malaysia