Rabu, Ogos 20, 2014
  facebook twitter rss
   
Text Size
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

PENGEDARAN PINDAAN BIL. 1/2014

Pengedaran Pindaan/Perintah

Rating Pengguna: / 1
Kurang BaikTerbaik 
BIL. TARIKH PEWARTAAN NO P.U. TAJUK PERUNDANGAN YANG BERKAITAN MUAT TURUN
1. 31-12-2013 P.U. (A) 390/2013

PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (NO. 4) 2013
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967

 
Download
 

PENGEDARAN PERINTAH BIL. 21,23 DAN 24/2013

Pengedaran Pindaan/Perintah

Rating Pengguna: / 1
Kurang BaikTerbaik 

PENGEDARAN PERINTAH BIL 21/2013

BIL. TARIKH PEWARTAAN NO P.U. TAJUK PERUNDANGAN YANG BERKAITAN MUAT TURUN
1. 24-12-2013 P.U. (A) 371/2013

PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) 2013

   
Download
2. 30-12-2013 P.U. (A) 379/2013

PERINTAH DUTI EKSAIS (PENGECUALIAN) 2013


Download
3. 27-12-2013 P.U. (A) 376/2013

PERINTAH CUKAI JUALAN (PENGECUALIAN ) 2013


Download
4. 27-12-2013 P.U. (A) 377/2013

PERINTAH CUKAI JUALAN (KADAR CUKAI NO. 2) (PINDAAN) 2013

P.U. (A) 355/2012
Download

 

PENGEDARAN PERINTAH BIL. 23/2013

BIL. TARIKH PEWARTAAN NO P.U. TAJUK PERUNDANGAN YANG BERKAITAN MUAT TURUN
1. 30-12-2013 P.U. (A) 381/2013

PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN RANGKA KERJA KERJASAMA EKONOMI KOMPREHENSIF DI ANTARA KERAJAAN NEGERI-NEGERI AHLI PERSATUAN NEGERI-NEGERI ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) (PINDAAN) 2013

   
Download

 

PENGEDARAN PERINTAH BIL. 24/2013

BIL. TARIKH PEWARTAAN NO P.U. TAJUK PERUNDANGAN YANG BERKAITAN MUAT TURUN
1. 30-12-2013 P.U. (A) 380/2013

PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) (PINDAAN) 2013

P.U. (A) 277/2012 Download
 

PENGEDARAN PINDAAN BIL. 20/2013

Pengedaran Pindaan/Perintah

BIL. TARIKH PEWARTAAN NO P.U. TAJUK PERUNDANGAN YANG BERKAITAN MUAT TURUN
1. 19-12-2013 P.U. (A) 360/2013

PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 5) 2013

P.U. (A) 490/2012  
Download
   

PANDUAN PENGENAAN CUKAI PERKHIDMATAN DI BAWAH JADUAL KEDUA, PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 1975

Syarikat

Rating Pengguna: / 1
Kurang BaikTerbaik 

YBhg. Dato’/Tuan/Puan,

Sukacita dimaklumkan bahawa senarai perkhidmatan bercukai/tidak bercukai (kemaskini 11 November 2013) ini adalah sebagai panduan umum sahaja dan bukan merupakan senarai ‘exhaustive’. Selain daripada perkhidmatan yang tersenarai, YBhg. Dato’/tuan/puan bolehlah merujuk kepada pejabat Kastam Negeri atau Ibu Pejabat untuk mendapatkan keputusan muktamad.

Terima kasih.

Bahagian Cukai Dalam Negeri
Ibu Pejabat
Putrajaya
 

JADUAL PEPERIKSAAN JABATAN TAHUN 2014

Scroller

Rating Pengguna: / 1
Kurang BaikTerbaik 

 

BIL

 

NAMA PEPERIKSAAN

TARIKH TUTUP PERMOHONAN DAN TARIKH PEPERIKSAAN

 

MASA PEPERIKSAAN

TARIKH TUTUP PERMOHONAN (WAKTU PEJABAT)

TARIKH PEPERIKSAAN

TARIKH TUTUP PERMOHONAN (WAKTU PEJABAT)

TARIKH PEPERIKSAAN

 

1

 

PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
PENGUASA KASTAM GRED W41 –
BHG. III (HAL EHWAL PENGUATKUASAAN KASTAM )
(2 KALI SETAHUN)

  • KOD PEPERIKSAAN :- 2111

(Untuk Pengesahan Dalam Perkhidmatan)

24 Januari 2014
(Jumaat)

26 Februari 2014
(Rabu)

06 Jun 2014
(Jumaat)

02 Julai 2014
(Rabu)

9.00 pg – 12.00 tgh
(3 jam)

 

2

 

PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENOLONG PENGUASA KASTAM
GRED W27 – BHG. III (HAL EHWAL PENGUATKUASAAN KASTAM)
(2 KALI SETAHUN)

  • KOD PEPERIKSAAN :- 2211

(Untuk Pengesahan Dalam Perkhidmatan)

 

 

20 Februari 2014
(Khamis)

 

 

19 Mac 2014
(Rabu)

 

 

18 Julai 2014
(Jumaat)

 

 

20 Ogos 2014
(Rabu)

 

 

9.00 pg – 12.00 tgh
(3 jam)

 

3

 

PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU PENGUASA KASTAM
GRED W17
(2 KALI SETAHUN)

  • KOD PEPERIKSAAN :- 2311

Bahagian II –

Akta-Akta, Perintah-Perintah dan Peraturan di bawahnya yang ditadbir oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang sedang berkuatkuasa.

Bahagian III –

Perintah, Pekeliling dan Prosedur Kerja yang dikeluarkan oleh Jabatan.

(Untuk Pengesahan Dalam Perkhidmatan)

 

 

 

21 Mac 2014
(Jumaat)

 

 

 

23 April 2014
(Rabu)

 

 

 

12 September 2014
(Jumaat)

 

 

 

15 Oktober 2014
(Rabu)

 

 

9.00 pg – 10.00 pg
(1 jam)

(Aneka Pilihan)

 

11.00 pg – 12.00 tgh
(1 jam)

(Aneka Pilihan)

 

4

 

 

PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENGUASA KASTAM (PSL) GRED W41
(SEKALI SETAHUN)

  • KOD PEPERIKSAAN :- 2112

Bahagian  I –

Akta-Akta, Perintah-Perintah dan Peraturan di bawahnya yang ditadbir oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang sedang berkuatkuasa.

Bahagian  II –

Perintah, Pekeliling dan Prosedur Kerja yang dikeluarkan oleh Jabatan.

 

 

 

 

16 Mei 2014
(Jumaat)

 

 

 

 

18 Jun 2014
(Rabu)

 

 

 

 

 

9.00 pg – 12.00 tgh
(3 jam)

 

2.00 ptg – 5.00 ptg
(3 jam)

 

5

 

PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PENGUASA KASTAM (PSL) GRED W27
(SEKALI SETAHUN)

  • KOD PEPERIKSAAN :- 2212

Bahagian  I –

Akta-Akta, Perintah-Perintah dan Peraturan di bawahnya yang ditadbir oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang sedang berkuatkuasa.

Bahagian  II –

Perintah, Pekeliling dan Prosedur Kerja yang dikeluarkan oleh Jabatan.

 

 

 

8 Ogos 2014
(Jumaat)

 

 

 

23 September 2014
(Selasa)

 

 

 

 

9.00 pg – 12.00  tgh
(3 jam)

 

 

2.00 ptg – 5.00 ptg
(3 jam)


PEPERIKSAAN MENGIKUT BULAN

BULAN

NAMA PEPERIKSAAN

 

Februari

Peperiksaan Perkhidmatan Penguasa Kastam Gred W41 – Bhg. III (Hal Ehwal Penguatkuasaan Kastam)
(Kali Pertama)

 

Mac

Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Penguasa Kastam Gred W27 – Bhg. III (Hal Ehwal Penguatkuasaan Kastam)
(Kali Pertama)

 

April

Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Penguasa Kastam Gred W17
(Kali Pertama)

 

Jun

Peperiksaan Khas Peningkatan Secara Lantikan (PSL)  Penguasa Kastam Gred W41

 

Julai

Peperiksaan Perkhidmatan Penguasa Kastam Gred W41 – Bhg. III (Hal Ehwal Penguatkuasaan Kastam)
(Kali Kedua)

 

Ogos

Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Penguasa Kastam Gred W27 – Bhg. III (Hal Ehwal Penguatkuasaan Kastam)
 (Kali Kedua)

 

September

Peperiksaan Khas Peningkatan Secara Lantikan (PSL) Penolong Penguasa Kastam Gred W27

 

Oktober

Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Penguasa Kastam Gred W17
(Kali Kedua)

CARA MEMOHON

Permohonan untuk menduduki peperiksaan hendaklah dikemukakan melalui Borang Permohonan sebelum tarikh tutup sesuatu peperiksaan sepertimana dalam Jaduan Peperiksaan Jabatan tahun 2014.

*Borang Permohonan boleh dimuat turun DISINI

PERHATIAN

  • Calon digalakkan memohon seawal yang mungkin sebelum tarikh tutup permohonan.
  • Tarikh tutup permohonan ialah 1 bulan sebelum hari pertama Peperiksaan dijalankan.
  • CALON-CALON YANG TIDAK DIDAFTARKAN TIDAK DIBENARKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN

MUAT TURUN :

 

   

page 7 of 72

Login untuk staf
Jabatan Kastam Diraja Malaysia