Sabtu, November 29, 2014
  facebook twitter rss
   
Text Size
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

PEMATUHAN & PENGUATKUASAAN

SARAWAK

Rating Pengguna: / 2
Kurang BaikTerbaik 
PERINGKAT ORGANISASI (Pengurusan/Cawangan/ Unit/Stesen) NAMA PENYELIA, JAWATAN DAN GRED (Pengarah/Timbalan/ketua Unit/Stesen) NAMA PEGAWAI YANG DISELIA, JAWATAN DAN GRED
Bahagian Tuan Assan b. Mohamad 1. Tuan Haji Azmi b. Mahamud
Pematuhan dan Penguatkuasan Timbalan Pengarah Kastam Negeri
Pen. Kanan Pengarah Kastam l
Gred W54
Gred W52

Caw. Siasatan

2. Tuan Haji Usop @ Yussuf b. Drahman

Pen. Kanan Pengarah Kastam ll

Gred W48

Caw. Pendakwaan (Kriminal)

3. Kosong

Pen. Kanan Pengarah Kastam ll

Gred W48

Caw. Pendakwaan (Sivil)

4. Tuan Azman b. Abd. Wahab

Pen. Kanan Pengarah Kastam ll

Gred W48

Caw. Pasca Import

5. Puan Buniah bt. Buang

Pen. Kanan Pengarah Kastam ll

Gred W48

Caw. Auditan Syarikat

6. Tuan Tiaramon ak Na'a

Pen. Pengarah Kastam

Gred W44

Caw. Narkotik
 

KPSM

SARAWAK

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

PERINGKAT ORGANISASI (Pengurusan/Cawangan/ Unit/Stesen) NAMA PENYELIA, JAWATAN DAN GRED (Pengarah/Timbalan/ketua Unit/Stesen) NAMA PEGAWAI YANG DISELIA, JAWATAN DAN GRED
Bahagian Tuan Mohd. Apendai bin Salleh 1. Tuan Saidin b. Djapar
Khidmat Pengurusan dan Pen. Kanan Pengarah Kastam l
Pen. Kanan Pengarah Kastam ll
Sumber Manusia Gred W52
Gred W44

2. Sharifah Siti Isah bt. Tuanku Hj. Abdullah

Pen. Kanan Pengarah Kastam ll

Gred W48

3. Mohd. Apin Abdullah

Penolong Pengarah Kastam

Gred W44

4. Mohd. Tinin Abdullah

Penolong Pengarah Kastam

Gred W44

5. Siti Rahaidah bt. Amat Dollah

Penguasa Kastam Gred W41

6. Ratna bt.Zaini

Pembantu Penguasa Kastam Gred W44

7. Kamariah bt. Salleh

Pembantu Penguasa Kastam Gred W44

Cawangan Tuan Saidin b. Djapar 1. Kosong
Pengurusan Sumber Manusia Pen. Kanan Pengarah Kastam ll Penolong Pengarah Kastam
Gred WK1-4 Gred W44
2. Ruth Bully
Penguasa Kastam Gred W41
3. Tukiman bin Yusuf
Pen. Penguasa Kastam Kanan Gred W32

Unit Sharifah Siti Isah bt. Tuanku Hj. Abdullah 1. Sophia bt. Kassim
Inovasi, Kualiti & Latihan Pen. Kanan Pengarah Kastam ll Pembantu Penguasa Kastam Gred W22
Gred WK1-4
2. Mohamad Faizal b. Jumat
Pembantu Penguasa Kastam Gred W17
3. Mawar bt. Idris
Pembantu Penguasa Kastam Gred W17
4. Norafidah bt. Ibrahim
Pembantu Penguasa Kastam Gred W17
Unit Kosong 1. Mariam bt. Hamdan
Perkhidmatan & Perjawatan Penolong Pengarah Kastam Pen. Pegawai Tadbir Gred N27
Gred WK1-2
2. Julia binti Jais
Pembantu Tadbir Gred N22
4. Salemah bt. Alwi
Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17
5. Hasmiza bt. Mohideen
Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17
6. Rosamaty bt. Mohamad
Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17
7. Fatimah bt. Ahmad
Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17
8. Hussein b. Dillah
Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17
9. Hairunisa bt. Sebli
Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17
10. Ariani bt. Kasiman
Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17

9. Habya Anak Siman
Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17
10. Sahaya Anak Saba
Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17
Unit Ruth Bully 1. David Sandem Anak Rumad
Pentadbiran Penguasa Kastam Gred W41
Pembantu Tadbir Gred N22

2. Jenet Anak Sanyaw

Pembantu Penguasa Kastam Gred W22

3. Sabtuyah bt. Hassan

Pembantu Penguasa Kastam Gred W22

Puan Mariam binti Hamdan 4. Hasimah bt. Shafiee

Pen. Pegawai Tadbir Gred N27 Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17

5. Jetty binti Ahmad

Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17

6. Rozeah binti hassan

Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17

7. Wan Chi @ Wancy AK Tassim

Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17

Ruth Bully 8. Hasilah bt. Mostapha
Penguasa Kastam Gred W41 Pembantu Penguasa Kastam Gred W17

9. Siti Hasmah bt. Jamal Mohamad

Pembantu Penguasa Kastam Gred W17

10. Bohin Anak Nogak

Penghantar Notis

11. Hossen b. Sahari

Penghantar Notis

Unit Pendbiran David Sandem Anak Rumad 1. Jali b. Salleh
Pembantu Tadbir Gred N4-3 Pemandu Kenderaan Bermotor Gred R6
2. Morshidi b. Bojeng
Pemandu Kenderaan Bermotor Gred R6 (KUP)
3. Fedelis Petrus
Pemandu Kenderaan Bermotor Gred R6 (KUP)
4. Ahmad Daud b. Jawi
Pemandu Kenderaan Bermotor Gred H5-1
5. Norman b. Ali
Pemandu Kenderaan Bermotor Gred H5-1
6. Osaini b. Rajak
Pemandu Kenderaan Bermotor Gred H5-1
7. Giyag Anak Jinga
Jaga Gred H5-1 (KUP)
8. Hassim b. Bujang
Jaga Gred H5-1 (KUP)
9. Hasduwi b. Ali
Jaga Gred H5-1
10. Aidil b. Munir
Pekerja Awam Gred H5-1 (KUP)
11. Julaihi b. Kipli
Pekerja Awam Gred H5-1 (KUP)
12. Roslan b. Sahari
Pekerja Awam Gred H5-1 (KUP)
13. Fuharno Heni Nata b. Mussin
Pekerja Awam Gred H5-1


14. Kasdi b. Yassin

Pekerja Awam Gred H5-1

15. Modi b Mahli

Pekerja Awam Gred H5-1
Cawangan Mohd. Apin Abdullah 1. Noor Huda bt. Abdul Mubin
Perolehan Penolong Pengarah Kastam
Pen. Pegawai Tadbir Gred N3-2
Gred WK1-2
2. Amin b. Hj. Alias

Pembantu Penguasa Kastam Tinggi Gred WK4-5

3. Nazaruddin b. Kepeli

Pembantu Penguasa Kastam Gred WK4-3 (KUP)

3. Noor Chahaya bt. Bolhassan

Pembantu Penguasa Kastam Gred WK4-3 (KUP)

4. Noriza bt. Ya'akub

Pembantu Penguasa Kastam Gred WK4-3 (KUP)

5. Seraphina Sween Anak Pilang

Pembantu Penguasa Kastam Gred WK4-1

6. Carolyn Wyna Anak Sakut

Pembantu Penguasa Kastam Gred WK4-1

7. Mohamad Azmi b. Sekawi

Pembantu Penguasa Kastam Gred WK4-1

8. Ethel Anak Chon

PembantuTadbir (P/O) Gred N4-1

9. Norhaizan bt. Hasbi

PembantuTadbir (P/O) Gred N4-1

10. Nurhidayah bt. Rapaie
Pembantu Tadbir (Kew) Gred W4-1
11. Meili bt Hassim
PembantuTadbir (P/O) Gred N4-1 (KUP)
12. Tagas ak Tengchai
Pekerja Awam Gred R
13. Julaihi b. Kipli
Pekerja Awam Gred R
14. Kasdi b. Yassin
Pekerja Awam Gred R
Cawangan Mohd. Tinin Abdullah 1. Beatrice Kuras Anak Achong
Kewangan Penolong Pengarah Kastam
Penguasa Kastam Gred WK1-1
Gred WK1-2
2. Ladia Peru

Pembantu Tadbir (Kew) Gred WK4-3

3. Hendrick Anak Ahang

Pembantu Tadbir (Kew) Gred WK4-3(KUP)

4. Seah Meong Ming

Pembantu Tadbir (Kew) Gred WK4-3 (KUP)

Beatrice Kuras Anak Achong 1. Masrani bt. Abdul Rahim @ Pun
Penguasa Kastam Gred WK1-1
Pembantu Tadbir (Kew) Gred WK4-1

2. Dediana Miku

Pembantu Tadbir (Kew) Gred WK4-1

3. Ummi Edarwati bt. Mahari

Pembantu Tadbir (Kew) Gred WK4-1

4. Royzy bt. Hassan

Pembantu Tadbir Gred N3-1

5. Elizabeth Lau
Pembantu Tadbir Gred N3-1
       
Cawangan Siti Rahaidah bt. Amat Dollah 1. Saadiah  bt.Madon
Pusat Pelesenan Bersetempat Penguasa Kastam Gred WK1-1
Pembantu Penguasa Kastam Gred W k4-3(KUP)

2. Rahmah bt. Ahmad

Pembantu Penguasa Kastam Gred WK4-3 (KUP)

3. Zainab bt. Sharbini

Pembantu Penguasa Kastam Gred Wk4-3 (KUP)

4. Mahdzar b. Buang

Pembantu Penguasa Kastam Gred WK4-3 (KUP)


 

PKN

SARAWAK

Rating Pengguna: / 2
Kurang BaikTerbaik 
PERINGKAT ORGANISASI (Pengurusan/Cawangan/ Unit) NAMA PENYELIA, JAWATAN DAN GRED (Pengarah/Timbalan/ketua Unit) NAMA PEGAWAI YANG DISELIA, JAWATAN DAN GRED
Pengurusan Puan Jamaiah bt. Hj Jol 1. Puan Dayang Fatimah bt. Johari
Pengarah  Kastam Negeri Sarawak
Timb. Pengarah Kastam Negeri

Bhg. PerkhidmatanTeknik

Gred W54

2. Tuan Ahmad b. Jii

Timb. Pengarah Kastam Negeri

Bhg. Perkastaman dan Cukai Dalam Negeri

Gred W54

3. Tuan Assan b. Mohamad

Timb. Pengarah Kastam Negeri

Bhg. Pematuhan dan Penguatkuasaan

Gred W54

4. Tuan Mohd. Apendai bin Salleh

Pen. Kanan Pengarah Kastam l

Gred W52

Bhg. Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia

5. Tuan Abu Bakar b. Sulaiaman

Pen. Kanan Pengarah Kastam l

Gred W52

Ketua Kastam Stesen Bintulu

6. Puan Hasimah bt. Semuli

Pen. Kanan PengarahKastam l

Gred W52

Ketua Kastam Stesen Miri

7. Tuan Haji Abang Maluddin b. Abang Oreen

Pen. Kanan Pengarah Kastam ll

Gred W48

Pusat Risikan Kastam

8. Janah bt. Riyuk

Setiausaha Pejabat

Gred N28

9. Saptuyah Hassan

Pembantu Penguasa Kastam W22 (KUP)

10. Suraya binti Bujang

Pekerja Awam
   

PERTEK

SARAWAK

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

PERINGKAT ORGANISASI (Pengurusan/Bahagian/Cawangan/Unit/Stesen)

NAMA PENYELIA, JAWATAN DAN GRED           (Ketua Jabatan/Bahagian/Cawangan /Unit/Stesen)

NAMA PEGAWAI YANG DISELIA, JAWATAN DAN GRED

BAHAGIAN PERKHIDMATAN TEKNIK

 TIMBALAN PENGARAH KASTAM, W54

KASHMA BINTI OTHMAN

PEN. KANAN PENGARAH KASTAM II, W48

 

MAWAR BINTI MARZUKI

PEN. KANAN PENGARAH KASTAM II, W48

 

SALOMA BINTI PIT

PEN. KANAN PENGARAH KASTAM II, W48

 

BAKAR BIN BUJANG

PENOLONG PENGARAH KASTAM, W44

 

NURUL MAZIAH BINTI YUSOF

PEMBANTU TADBIR (KESETIAUSAHAAN), N17

CAWANGAN PENJENISAN

 

 

 

 

 

 

 

 

KASHMA BINTI OTHMAN

PEN. KANAN PENGARAH KASTAM II, W48

MOHD. JAMADIL @ APAK BIN SUJANG

PEN. PENGUASA KASTAM, W27

 

AHMAD BIN LEK

PEGAWAI KASTAM KANAN, W22

 

FATIMAH BINTI HAJI HAMDAN

PEGAWAI KASTAM KANAN, W22

 

PATRICIA PETER

PEGAWAI KASTAM KANAN, W22

 

NURHAZIZAH BINTI ABD RAYMOND SHAH

PEGAWAI KASTAM, W17

MOHD. JAMADIL @ APAK BIN SUJANG

PEN. PENGUASA KASTAM, W27

 

 

 

 

 

 

ABDUL WAHAB BIN DOLL

PEMBANTU TADBIR, N17

 

RAHMAH BINTI AMIT

PEMBANTU TADBIR, N17

 

MULIANA  BINTI BUANG

PEMBANTU TADBIR, N17

 

ARIFFEN BIN MANSOR

PEMBANTU AM PEJABAT, N4

 

SEJELI BIN OTHMAN

PEMANDU KENDERAAN BERMOTOR, R3

CAWANGAN PENILAIAN

 

 

MAWAR MARZUKI

PEN. KANAN PENGARAH KASTAM II, W48

CANDDER ANAK TAWANG

PENOLONG PENGARAH KASTAM, W44

CANDDER ANAK TAWANG

PENOLONG PENGARAH KASTAM, W44

 

HAJI JEMURI BIN UMAR

PEGAWAI KASTAM KANAN, W22

 

SITI NUR ARTIKAH ABDULLAH

PEGAWAI KASTAM KANAN, W22

CAWANGAN PERAKAUNAN HASIL

 

 

 

 

 

 

 

SALOMA BINTI PIT

PEN. KANAN PENGARAH KASTAM II, W48

WILLIAM TENG KEE BIN ASOK

PEN. PENGUASA KASTAM, W27

WILLIAM TENG KEE BIN ASOK

PEN. PENGUASA KASTAM, W27

 

 

 

 

 

 

NORMA DEWI BINTI HAJI HASBIE

PEGAWAI KASTAM TINGGI, W26

HJH FARIDAH BINTI ABDULLAH

PEGAWAI KASTAM KANAN, W22

CHOONG KOI FU

PEGAWAI KASTAM KANAN, W22

NARIMAH LED

PEGAWAI KASTAM KANAN, W22

NORMAH AHMAD

PEGAWAI KASTAM KANAN, W22

GABRIELA MARTINA MICHAEL

PEGAWAI KASTAM, W17

HAIDIR BIN HASSIM

PEMBANTU AM PEJABAT, N4

CAWANGAN VERIFIKASI IMPORT

BAKAR BIN BUJANG

PENOLONG PENGARAH KASTAM, W44

HJH. SITI RUHANI BINTI MOHD BUJANG

PEGAWAI KASTAM TINGGI, W26

 

KASTAM

SARAWAK

Rating Pengguna: / 2
Kurang BaikTerbaik 

Peringkat Organisasi

(Pengurusan/Cawangan/Unit)

Nama Penyelia, Jawatan Dan Gred

(Pengarah /Timbalan Pengarah/Ketua Unit)

Nama Pegawai Yang Diselia, Jawatan Dan Gred

NAMA

JAWATAN

GRED

NAMA

JAWATAN

GRED

Bahagian Perkastaman

Ahmad Bin Jii

 

TPKN

Bahagian Perkastaman Dan Cukai Dalam Negeri Sarawak

W54

 

Tan How Chai

PKPK I

W52

Fatimah Binti Hj. Abdullah

PKPK I

W52

Siti Bt. Mang

PKPK II

W48

Giri @ Belayong Kadir

PKPK II

W48

Azhar Bin Mahamud

PKPK II

W48

Bernadette Willon

Setiausaha Pejabat

N27

Cawangan Import/Eksport, Kuching

 

Giri @ Belayong Kadir

 

PKPK II

 

W48

Madini Bin Julaihi

Penguasa Kastam

W41

Magdaline Ak Nicholas

Penguasa Kastam

W41

Gathermore Anak Jagig

Penguasa Kastam

W41

Urusetia Perkastaman

 

 

Magdaline Nicholas

Penguasa Kastam

W41

Zakiah Binti Morshidi

Pi.K.K.

W22

Sadiah Binti Sakop

Pi.K.K. (KUP)

W22

Kamariah Binti Reduan

Pi.K.K. (KUP)

W22

Wan Chee Bin Wan Mahjar

Pi.K.K. (KUP)

W22

Norsilawati Bt. Bolhi

Pi.K.

W17

Nurul Fitri Bt. Salleh

Pi.K.

W17

Elfy Faizawaty Binti Ahmad Salleh

Pi.K.

W17

Nurul Atiqah Bt. Rakawi

Pi.K.

W17

Steward Davin Anak Chaiju

Pi.K.

W17

Nurul Norasiqin Binti Jamuri

Pi.K.

W17

Hafiza Binti Mohamad

PT (P/O)

N17

 

 

 

 

Rose Hazira Binti Aden

PT (P/O)

N17

Siti Marleza Binti Hassim

PT (P/O)

N17

Nober Ak Sitim

Penghantar Notis

N12

Ismadi Bin Ibrahim

Pembantu Am Pejabat (KUP)

N4

Roslan Bin Jamiin

Pemandu Kenderaan (KUP)

R6

Majahar Bin Sa’at

Pekerja Awam (KUP)

R4

 

POS-POS SEMPADAN

Peringkat Organisasi

(Pengurusan/Cawangan/Unit)

Nama Penyelia, Jawatan Dan Gred

(Pengarah /Timbalan Pengarah/Ketua Unit)

Nama Pegawai Yang Diselia, Jawatan Dan Gred

NAMA

JAWATAN

GRED

NAMA

JAWATAN

GRED

Pos-Pos Sempadan

Giri @ Belayong Kadir

 

PKPK II

Cawangan Import/Eksport, Kuching

 

W48

Margaret Kupa Anthony Jiram @ Norhayati Bt. Abdullah

Pi.K.K.

W22

Baha Anak Iman

Pi.K.K. (KUP)

W22

Untung Djojodarjo

Pi.K.K. (KUP)

W22

Kabric Anak Rukong

Pi.K.K. (KUP)

W22

Anes Kasun

Pi.K.K. (KUP)

W22

Mohamad Bin Rosli

Pi.K.K. (KUP)

W22

Apandi Dan

Pi.K.K. (KUP)

W22

Petrus Anak Amin

Pi.K.K. (KUP)

W22

Junie George Santalia

Pi.K.K. (KUP)

W17

Hairol Asuad Bin Yusop

Pi.K.

W17

Jescy Mona Anak Serai

Pi.K.

W17

Ana Suhana Bt. Hj. Ahmad Belon

Pi.K.

W17

Abg. Zulkernaen Bin Abg. Anuar

Pi.K.

W17

Azreen Bin Damiri

Pi.K.

W17

Gerry Singh Cox

Pi.K.

W17

Haidi Lokman Bin Muslim

Pi.K.

W17

Rovy Octovian Anak Rastom

Pi.K.

W17

Alexion Bruang Anak Thomas Jemat

Pi.K.

W17

Mohd. Muzzami Abdullah @ Paulus Alai

Pi.K.

W17

   

page 17 of 70

Login untuk staf
Jabatan Kastam Diraja Malaysia