Selasa, Disember 23, 2014
  facebook twitter rss
   
Text Size
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Prosedur Pengimportan

Panduan

Rating Pengguna: / 5
Kurang BaikTerbaik 

PROSEDUR PENGIMPORTAN

Prosedur pengimportan sebelum dan selepas mendapat Surat Pengecualian Perbendaharaan seperti berikut :-

 A)   Prosedur Import dengan menggunakan jaminan bank

Pengikraran dalam Borang Kastam No. 1 (BK1) dibuat sebanyak 2 kali.

 • Pengikraran pertama – sebelum mendapat kelulusan pengecualian (Provisional)
  • Ikrar/isi BK1 secara elektronik melalui Kedai EDI /Agen Penghantaran dengan memilih jenis transaksi ”Provisional Import”.
  • Catat/endos BK1 dengan klausa pengecualian import tanpa surat perbendaharaan (semasa pengikraran Borang Kastam di Kedai EDI) seperti berikut:

‘Saya……………K/P…………dari Syarikat………………….…. dengan ini memohon kebenaran untuk mengimport dan menyimpan mesin-mesin/alat-alat atau bahan-bahan mentah/komponen yang diikrarkan dalam borang ikrar ini di stor kilang saya dialamat……………………di bawah kawalan kastam sementara menunggu kelulusan pengecualian duti kastam dan cukai jualan daripada Perbendaharaan. Saya sertakan bersama jaminan bank berharga RM………………….bagi menjamin pembayaran duti kastam dan cukai jualan ke atas mesin-mesin/alat-alat dan bahan-bahan mentah/komponen tersebut sekiranya pengecualian tidak diluluskan oleh Perbendaharaan’

 • Kemukakan dokumen sokongan seperti berikut:
  • Salinan surat akuan terima permohonan pengecualian dari Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Perbendaharaan.
  • Jaminan bank untuk menjamin duti kastam/cukai jualan yang terlibat dan  sahlaku bagi tempoh 6 bulan
  • Invois Belian
  • Bill of Lading / Air Way Bill
  • Packing List
  • Permit Import dari agensi lain (Other Government Agency) (jika berkaitan)
 • Kemukakan 1 set BK1 tersebut ke Cawangan Import Stesen Kastam di mana dagangan akan dibawa masuk untuk tujuan pemeriksaan/taksiran dan cetakan resit.
 • Selepas 6 bulan jika tiada kelulusan pengecualian daripada Perbandaharaan/Kementerian Kewangan, duti/cukai kastam terlibat akan dituntut oleh Kastam melalui jaminan bank yang dikemukakan.

 

 •  Pengikraran kedua – setelah mendapat keputusan pengecualian (Final) dalam tempoh 3 bulan atau lanjutan hingga 6 bulan dari tarikh import.
  • Ikrar/isi BK1 secara elektronik melalui Kedai EDI/Agen Penghantaran dengan memilih jenis transaksi ”Final Import”.
  • Catat/endos BK1 dengan klausa Pengecualian Perbendaharaan Sek. 14(2) (semasa pengikraran Borang Kastam di Kedai EDI) seperti berikut:.

“Saya ……….K/P………..dari syarikat ………… kini berikrar dan memohon pengecualian duti Kastam (tidak melebihi/sepenuhnya) ….. % berkenaan barang-barang tersebut di atas, di bawah kuatkuasa pengecualian yang diluluskan oleh Menteri Kewangan dalam surat perbendaharaan bil no : ……….. bertarikh …………… yang mana berkuatkuasa sehingga ………….”

 • Kemukakan dokumen sokongan seperti berikut :
  • Salinan surat kelulusan pengecualian daripada Perbendaharaan / Kementerian Kewangan
  • Invois Belian
  • Bill of Lading / Air Way Bill
  • Packing List
  • Permit Import dari OGA (jika berkaitan)
 • Kemukakan 1 set BK1 tersebut ke Cawangan Import Stesen Kastam di mana dagangan akan dibawa masuk (stesen import seperti yang ditetapkan dalam syarat-syarat pengecualian surat perbendaharaan) untuk tujuan pemeriksaan/taksiran dan cetakan resit.

 

B)   Prosedur Import dengan membayar duti/cukai

 • Ikrar/isi BK1 secara elektronik melalui Kedai EDI/Agen Penghantaran dengan memilih jenis transaksi ”Normal Import”.
 • Catat/endos BK1 dengan klausa tuntutan pulang balik/refund duti/cukai (semasa pengikraran Borang Kastam di Kedai EDI)
 • Kemukakan dokumen sokongan seperti berikut :
  • Salinan surat akuan terima permohonan pengecualian dari Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Perbendaharaan.
  • Invois Belian
  • Bill of Lading / Air Way Bill
  • Packing List
  • Permit Import dari OGA (jika berkaitan)

 

 • Kemukakan 1 set BK1 tersebut ke Cawangan Import Stesen Kastam di mana dagangan akan dibawa masuk (stesen import seperti yang ditetapkan dalam syarat-syarat pengecualian surat perbendaharaan) untuk tujuan pemeriksaan/taksiran dan cetakan resit
 • Setelah mendapat surat kelulusan Perbendaharaan, syarikat boleh menuntut pulang balik duti/cukai (Prosedur Pulangbalik Duti/Cukai) dalam tempoh 2 minggu dari tarikh surat kelulusan tersebut atau tempoh yang ditetapkan dalam surat pengecualian Perbendaharaan berkenaan.

 

C)   Sebarang pertanyaan, sila berhubung dengan Pengarah Kastam Negeri.

 

ATA Carnet

Fasilitasi Perdagangan

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 
ATA CARNET

ATA Carnet adalah dokumen yang digunakan diperingkat antarabangsa kepada negara yang layak (ahli Konvensyen Istanbul) mengikut syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan bagi memberi kemudahan untuk mengimport atau mengeksport barangan secara sementara dengan jaminan dari Malaysia International Chamber of Commerce and Industry (MICCI) bagi melindungi duti yang terlibat, menggunakan Carnet bagi menggantikan penggunaan borang kastam. Barangan yang diimport sementara hendaklah dieksport semula dalam tempoh 3 bulan atau tempoh lanjutan yang diluluskan oleh Pejabat Kastam pintu masuk pertama. Sekiranya gagal untuk mengeksport semula duti/cukai hendaklah dijelaskan dengan serta-merta di mana-mana Pejabat Kastam berdekatan. Sekiranya barangan hendak dijual, duti/cukai hendaklah dijelaskan terlebih dahulu. Satu kelulusan ATA Carnet boleh digunakan oleh lebih dari satu negara yang menjadi anggota ATA Carnet. Sekiranya negara bukan anggota ATA Carnet, pemohon boleh memohon menggunakan Import Sementara. Permohonan ATA Carnet boleh dibuat melalui Dewan Perniagaan dan Perindustrian Antarabangsa Malaysia (MICCI) yang beralamat seperti berikut:

Pengarah Eksekutif
Dewan Perniagaan Dan Perindustrian Antarabangsa
C-8-8, Tingkat 8, Blok C, Plaza Mont Kiara
2 Jalan 1/70C, Mont Kiara
50480 Kuala Lumpur
Tel: (03) 6201-7708
Fax: (03) 6201-7705
Laman web: www.micci.com
Email: Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

 

 1. Syarat Penggunaan sistem ATA Carnet
  • Barangan tidak boleh dijual atau tukar milik.
  • Barangan yang sama hendaklah dieksport semula ke negara asal sebelum tamat tempoh.
  • Lesen/permit hendaklah dikemukakan bagi barangan yang tertakluk kepada Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import ) 2008 / Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport ) 2008.
 2. Prosedur Import/Eksport Barangan Melalui ATA Carnet
 3. Perlanjutan Tempoh
  • Tempoh import sementara ATA CARNET yang dibenarkan adalah dihadkan kepada 3 bulan dari tarikh ianya diimport.
  • Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Kastam Negeri sebelum tempoh kelulusan asal tamat.
 4. Permohonan ATA Carnet

Permohonan ATA Carnet untuk eksport dibuat :

Pengarah Eksekutif
Dewan Perniagaan Dan Perindustrian Antarabangsa
C-8-8, Tingkat 8, Blok C, Plaza Mont Kiara
2 Jalan 1/70C, Mont Kiara
50480 Kuala Lumpur
Tel: (03) 6201-7708
Fax: (03) 6201-7705
Laman web: www.micci.com
Email: Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

ATA Carnet bagi barangan yang diimport dikeluarkan oleh agensi yang diberi tauliah oleh Kerajaan dinegara pengeksport masing-masing.

 

Prosedur Import/Eksport Barangan Melalui ATA Carnet

Panduan

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 
Prosedur Import/Eksport Barangan Melalui ATA Carnet

Mengemukakan borang ATA Carnet kepada Kastam di pintu masuk/keluar negara bersama dokumen sokongan seperti :

 1. Inbois
 2. Packing list
 3. Bill of Lading/Air Way Bill
 4. Lesen/permit bagi barangan yang tertakluk kepada Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import ) 2008 ) /Perintah Kastam (Larangan mengenai Eksport) 2008

Pemeriksaan fizikal akan dilakukan oleh Kastam untuk pengesahan barangan.

   

Permohonan Lesen GPB

Permohonan Lesen

Rating Pengguna: / 7
Kurang BaikTerbaik 

Prosedur Permohonan

 1. 3 salinan Borang JKED 1 (boleh didapati dari pejabat kastam yang berdekatan).
 2. 3 salinan Lampiran A - Permohonan Untuk Lesen Gudang Mengilang Di Bawah Seksyen 65 / 65a Akta Kastam 1967
 3.  Satu salinan Memorandum and Article of Association (MAA).
 4. Satu salinan dokumen-dokumen (yang telah disahkan)  di bawah Akta Syarikat 1965 seperti:
  • Borang 9 - Sijil Pendaftaran Syarikat Persendirian
  • Borang 13 - Sijil Pendaftaran Pertukaran Nama     Syarikat,  jika berkenaan,
  • Borang 24 - Penyata Pengagihan Saham,
  • Borang 44 - Notice of Situation of Registered  Office and of Office Hours and Particulars of Changes, dan
  • Borang 49 - Penyata Lembaga Pengarah,Pengurus dan Setiausaha Syarikat dan maklumat pindaan status syarikat (di mana              berkenaan).
 5. 3 salinan senarai lengkap mesin-mesin dan alat-alat kelengkapan yang akan digunakan.
 6. 3 salinan senarai lengkap bahan mentah / komponen yang digunakan dalam pengilangan barang siap.
 7. 3 salinan Carta Aliran Proses Pengilangan.
 8. Nisbah Pengeluaran (Input / Output).
 9. Salinan Lesen Mengilang di bawah Akta Penyelarasan Perindustrian 1975 (jika ada).
 10. 3 salinan asal pelan yang diluluskan oleh Arkitek Bertauliah yang menunjukkan dengan jelas perkara-perkara berikut:
  • Pelan kedudukan tapak (site plan)
  • Susunan premis (premise layout plan)
  • Kedudukan sebelah dalam (internal layout plan)
 11. Pelan-pelan tersebut hendaklah diberi petunjuk dan  diwarnakan mengikut skim warna seperti di bawah:
  • Ruang Bilik Bahan Mentah –  Biru
  • Ruang Bilik Barang Siap –  Merah Jambu 
  • Ruang Pengilangan  –  Kuning
  • Ruang Pembungkusan –  Hijau
  • Ruang Mesin-mesin  –  Coklat
  • Kawasan Berpagar  –  Merah
  • Ruang IPC dan RDC  –  Hitam
  • Ruang Sisa / Hampas  –  Oren
 

Gudang Pengilangan Berlesen

Fasilitasi Perdagangan

Rating Pengguna: / 11
Kurang BaikTerbaik 

GUDANG PENGILANGAN BERLESEN

Gudang Pengilangan Berlesen (GPB) merupakan gudang yang dilesenkan di bawah seksyen 65/65A Akta Kastam 1967 untuk menjalankan aktiviti pengilangan dan penggudangan barangan keluaran yang berorientasikan eksport. Permohonan untuk menikmati kemudahan ini hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Kastam yang berhampiran dengan premis pengilangan dan tertakluk kepada syarat-syarat dan prosedur permohonan yang ditentukan. Di bawah kemudahan ini pengilangan akan diberi pengecualian ke atas bahan mentah/komponen dan mesin serta peralatan yang digunakan secara langsung di dalam proses pengilangan untuk menghasilkan suatu keluaran siap yang baru. Bayaran lesen Gudang akan dikenakan sebanyak RM 1,200 setahun, manakala fee lesen mengilang dikecualikan. Pemegang lesen GPB hendaklah mengemukakan jaminan bank bagi yang mengilang barangan yang dikatogerikan sebagai barangan kritikal dan bon am bagi barangan bukan kritikal. Hanya pemegang lesen GPB dibenar menjalankan aktiviti-aktiviti yang diluluskan selain daripada akltiviti pengilangan di dalam premisnya dan tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Pemegang lesen GPB juga dibenar membuat jualan tempatan dan barangan tersebut adalah dianggap seolah-olah ianya diimport. Oleh itu,pengenaan   duti/cukai akan dikenakan sebelum barangan tersebut dilepaskan.

1.       Seksyen 65/65A Akta Kastam 1967

Seksyen 65

(1)    Ketua Pengarah boleh, menurut budi bicara mutlaknya, apabila dibayar fee sebagaimana yang ditetapkannya dalam setiap hal, member suatu lessen kepada mana-mana orang, yang kemudian daripada ini disebut pemegang lesen dalam seksyen ini, dan apabila diberi menarik balik mana-mana lesen, untuk penggudangan barang-barang yang dikenakan duti kastam dan barang-barang lain dalam sesuatu tempat atau tempat-tempat yang dinyatakan dalam lesen itu.

(2)   Mana-mana lessen itu hendaklah bagi sesuatu tempoh dan tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah dalam setiap hal dalam lesen itu.

(3)   Pegawai kanan kastam atau mana-mana pegawai kastam yang diwakilkannya bagi maksud itu, hendaklah pada sepanjang masa ada akses pada mana-mana gudang berlesen.

(4)   Jika didapati pada bila-bila masa bahawa dalam mana-mana gudang berlesen atau mana-mana bahagiannya ada kekurangan kuantiti barang-barang berduti yang sepatutnya didapati di dalam gudang berlesen itu, pemegang lesen gudang itu hendaklah, jika tiada bukti sebaliknya, dianggap telah memindahkan dengan menyalahi undang-undang barang-barang itu dan hendaklah, tanpa menyentuh mana-mana prosiding di bawah Akta ini, membayar kepada pegawai kastam yang hak duti kastam yang boleh dilevikan ke atas barang-barang yang didapati berkurangan itu.

Dengan syarat bahawa jika dibuktikan dengan memuaskan hati Ketua Pengarah bahawa kekurangan itu adalah disebabkan oleh kebocoran, kepecahan yang tidak dapat dielakkan atau kemalangan lain, Ketua Pengarah boleh meremitkan keseluruhan atau mana-mana bahagian duti kastam yang boleh dilevi ke atas barang-barang yang didapati berkurangan itu.

Seksyen 65A

(1)   Berkenaan dengan sesuatu gudang yang dilesenkan dibawah seksyen 65, Ketua Pengarah boleh, menurut budi bicara mutlaknya, apabila dibayar fee sebagaimana yang ditentukannya dalam setiap hal, member suatu lesen tambahan kepada pemegang lesen dan apabila diberi menarik balik mana-mana lesen itu, untuk meneruskan apa-apa proses pengilangan dan operasi lain berkenaan dengan barang-barang yang boleh dikenakan duti kastam dan apa-apa barang-barang lain.

(2)   Mana-mana lesen itu hendaklah bagi sesuatu tempoh dan tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah dalam lesen itu.

(3) (a)Tiada barang-barang telah melalui apa-apa proses pengilangan dalam gudang itu boleh dikeluarkan bagi pengunaan tempatan atau eksport tanpa kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pengarah.

(b)  Tertakluk kepada subseksyen (4), jika barang-barang itu dikeluarkan bagi pengunaan tempatan duti kasatam ke atasnya hendaklah dikira atas dasar seolah-olah barang-barang itu telah diimport.

Dengan syarat bahawa Menteri boleh dalam apa-apa hal tertentu mengecualikan mana-mana orang daripada membayar keseluruhan atau sebahagian daripada duti yang kena dibayar oleh orang itu atas apa-apa barang-barang sedemikian dan dalam member pengecualian itu menteri boleh mengenakan apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkannya patut.

(4)   Jika dalam masa menjalankan apa-apa operasi yang dibenarkan di bawah subseksyen (1) terhadap apa-apa barang-barang yang dikenakan duti kastam terdapat bahan buangan atau hampas, duti kastam hendaklah diremitkan berasaskan kuantiti barang-barang yang dikenakan duti kastam sebanyak mana bahan buangan atau hampas itu timbul daripada operasi yang dijalankan berhubungan dengan barang-barang yang telah melalui mana-mana proses pengilangan.

Dengan syarat bahawa bahan buangan atau hampas itu dimusnahkan tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang dikenakan oleh Ketua Pengarah atau duti dibayar ke atas bahan buangan atau hampas itu seolah oleh ia diimport dalam bentuk itu.

2.  Syarat-Syarat

2.1.    Pengilang yang memiliki Lesen Pengilangan di bawah Akta Penyelarasan Perindustrian  Syarikat 1975 atau memiliki surat pengecualian yang dikeluarkan oleh pihak MIDA

2.2.    Pengilangan yang menepati tafsiran pengilangan seksyen 2(1), Akta Kastam 1967.

2.3.    Pengilang yang mengeksport melebihi 80% daripada jumlah nilai pengeluaran barang siap bagi tempoh 12 bulan.

2.4.    Pengilangan barang-barang yang berduti eksais seperti kenderaan, rokok, minuman keras dan petroleum/ hasil petroleum tidak layak memohon kemudahan GPB.

3.  Aktiviti-Aktiviti Selain Pengilangan

3.1.   Aktiviti nilai ditambah (value added)

3.2.   Re-manufacturing, repairing dan servicing

3.3.   International Procurement Centre (IPC)

3.4.   Regional Distribution Centre (RDC)

   

page 39 of 70

Login untuk staf
Jabatan Kastam Diraja Malaysia