Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up

Skip Navigation LinksGazzete: 2018

  
  
Edit
P.U. (A) 289 -  Perintah Kastam (Duti Anti Lambakan Sementara) 2018.pdfP.U. (A) 289 - Perintah Kastam (Duti Anti Lambakan Sementara) 2018 
P.U(A) 275 - Perintah Kastam (Pengecualian) (Pindaan) (N0.4) 2018.pdfP.U(A) 275 - Perintah Kastam (Pengecualian) (Pindaan) (N0.4) 2018 
P.U (A) 242 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(Kajian Semula Pentadbiran) 2016 (Pindaan) 2018.pdfP.U (A) 242 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(Kajian Semula Pentadbiran) 2016 (Pindaan) 2018 
P.U (A) 243 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(Kajian Semula Dipercepat)(No. 2) 2014 Pindaan 2018.pdfP.U (A) 243 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(Kajian Semula Dipercepat)(No. 2) 2014 Pindaan 2018 
P.U (A) 244 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(No.3) 2013 (Pindaan) 2018.pdfP.U (A) 244 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(No.3) 2013 (Pindaan) 2018 
P.U (A) 245 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(No. 4) 2013 (Pindaan) 2018.pdfP.U (A) 245 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(No. 4) 2013 (Pindaan) 2018 
P.U (A) 246 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) 2014 (Pindaan) 2018.pdfP.U (A) 246 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) 2014 (Pindaan) 2018 
P.U (A) 247 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) 2015 (Pindaan) 2018.pdfP.U (A) 247 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) 2015 (Pindaan) 2018 
P.U (A) 248 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(No. 2) 2015 (Pindaan) 2018.pdfP.U (A) 248 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(No. 2) 2015 (Pindaan) 2018 
P.U (A) 249 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) 2016 (Pindaan) 2018.pdfP.U (A) 249 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) 2016 (Pindaan) 2018 
P.U (A) 250 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) (No. 2) 2016 (Pindaan) 2018.pdfP.U (A) 250 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) (No. 2) 2016 (Pindaan) 2018 
P.U (A) 166 - Perintah Duti Kastam (Pengecualian)(Pindaan)(No. 2) 2018.pdfP.U (A) 166 - Perintah Duti Kastam (Pengecualian)(Pindaan)(No. 2) 2018 
P.U (A)146 - Perintah Kastam (Larangan Pemindahan) (Pindaan) 2018.pdfP.U (A)146 - Perintah Kastam (Larangan Pemindahan) (Pindaan) 2018 
P.U (A) 123 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Kawasan Ditetapkan)(Pembatalan) 2018.pdfP.U (A) 123 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Kawasan Ditetapkan)(Pembatalan) 2018 
P.U (A) 121 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan( Zon Bebas)(Pembatalan) 2018.pdfP.U (A) 121 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan( Zon Bebas)(Pembatalan) 2018 
P.U (A) 120 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan) (Pembatalan) 2018.pdfP.U (A) 120 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan) (Pembatalan) 2018 
P.U (A) 119 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) (Pembatalan) 2018.pdfP.U (A) 119 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) (Pembatalan) 2018 
P.U (A) 118- Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Kadar Cukai) (Pindaan) 2018.pdfP.U (A) 118- Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Kadar Cukai) (Pindaan) 2018 
P.U (A) 122 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pemakaian Kepada Kerajaan)(Pembatalan) 2018.pdfP.U (A) 122 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pemakaian Kepada Kerajaan)(Pembatalan) 2018 
P.U. (B) 170-Pemberitahuan Zon Bebas(Pindaan Jadual Pertama)2018.pdfP.U. (B) 170-Pemberitahuan Zon Bebas(Pindaan Jadual Pertama)2018 
P.U. (B) 169- Pemberitahuan Zon Bebas(Kawasan Yang Diisytiharkan)2018.pdfP.U. (B) 169- Pemberitahuan Zon Bebas(Kawasan Yang Diisytiharkan)2018 
P.U. (B) 162- Pemberitahuan Zon Bebas (Kawasan Yang Diisytiharkan) 2018.pdfP.U. (B) 162- Pemberitahuan Zon Bebas (Kawasan Yang Diisytiharkan) 2018 
P.U. (B) 163-Pemberitahuan Zon Bebas(Pindaan Jadual Pertama) 2018.pdfP.U. (B) 163-Pemberitahuan Zon Bebas(Pindaan Jadual Pertama) 2018 
P.U. (A) 86- Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Pindaan) 2018.pdfP.U. (A) 86- Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Pindaan) 2018 
P.U. A (84) - Perintah Kastam(Duti Anti-Lambakan)(Kajian Semula Dipercepat)2018.pdfP.U. A (84) - Perintah Kastam(Duti Anti-Lambakan)(Kajian Semula Dipercepat)2018 
P.U(A) Perintah Kastam (Duti Anti - Lambakan) 2018.pdfP.U(A) Perintah Kastam (Duti Anti - Lambakan) 2018 
CUSTOMS (ANTI-DUMPING DUTY) (NO.2) 2015.pdfCUSTOMS (ANTI-DUMPING DUTY) (NO.2) 2015