There are no translations available


 1. 3 salinan Borang JKED 1 (boleh didapati dari pejabat kastam yang berdekatan).
 2. 3 salinan Lampiran A - Permohonan Untuk Lesen Gudang Mengilang Di Bawah Seksyen 65 / 65a Akta Kastam 1967
 3. Satu salinan Memorandum and Article of Association (MAA).
 4. Satu salinan dokumen-dokumen (yang telah disahkan) di bawah Akta Syarikat 1965 seperti:
  • Borang 9 - Sijil Pendaftaran Syarikat Persendirian
  • Borang 13 - Sijil Pendaftaran Pertukaran Nama Syarikat, jika berkenaan,
  • Borang 24 - Penyata Pengagihan Saham,
  • Borang 44 - Notice of Situation of Registered Office and of Office Hours and Particulars of Changes, dan
  • Borang 49 - Penyata Lembaga Pengarah,Pengurus dan Setiausaha Syarikat dan maklumat pindaan status syarikat (di mana berkenaan).
 5. 3 salinan senarai lengkap mesin-mesin dan alat-alat kelengkapan yang akan digunakan.
 6. 3 salinan senarai lengkap bahan mentah / komponen yang digunakan dalam pengilangan barang siap.
 7. 3 salinan Carta Aliran Proses Pengilangan.
 8. Nisbah Pengeluaran (Input / Output).
 9. Salinan Lesen Mengilang di bawah Akta Penyelarasan Perindustrian 1975 (jika ada).
 10. 3 salinan asal pelan yang diluluskan oleh Arkitek Bertauliah yang menunjukkan dengan jelas perkara-perkara berikut:
  • Pelan kedudukan tapak (site plan)
  • Susunan premis (premise layout plan)
  • Kedudukan sebelah dalam (internal layout plan)
 11. Pelan-pelan tersebut hendaklah diberi petunjuk dan diwarnakan mengikut skim warna seperti di bawah:
  • Ruang Bilik Bahan Mentah - Biru
  • Ruang Bilik Barang Siap - Merah Jambu
  • Ruang Pengilangan - Kuning
  • Ruang Pembungkusan - Hijau
  • Ruang Mesin-mesin - Coklat
  • Kawasan Berpagar - Merah
  • Ruang IPC dan RDC - Hitam
  • Ruang Sisa / Hampas - Oren
‚Äč