P.U (A) 166 - Perintah Duti Kastam (Pengecualian)(Pindaan)(No. 2) 2018.pdfP.U (A) 166 - Perintah Duti Kastam (Pengecualian)(Pindaan)(No. 2) 2018
P.U (A)146 - Perintah Kastam (Larangan Pemindahan) (Pindaan) 2018.pdfP.U (A)146 - Perintah Kastam (Larangan Pemindahan) (Pindaan) 2018
P.U (A) 123 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Kawasan Ditetapkan)(Pembatalan) 2018.pdfP.U (A) 123 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Kawasan Ditetapkan)(Pembatalan) 2018
P.U (A) 121 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan( Zon Bebas)(Pembatalan) 2018.pdfP.U (A) 121 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan( Zon Bebas)(Pembatalan) 2018
P.U (A) 120 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan) (Pembatalan) 2018.pdfP.U (A) 120 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan) (Pembatalan) 2018
P.U (A) 119 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) (Pembatalan) 2018.pdfP.U (A) 119 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) (Pembatalan) 2018
P.U (A) 118- Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Kadar Cukai) (Pindaan) 2018.pdfP.U (A) 118- Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Kadar Cukai) (Pindaan) 2018
P.U (A) 122 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pemakaian Kepada Kerajaan)(Pembatalan) 2018.pdfP.U (A) 122 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pemakaian Kepada Kerajaan)(Pembatalan) 2018
P.U. (B) 170-Pemberitahuan Zon Bebas(Pindaan Jadual Pertama)2018.pdfP.U. (B) 170-Pemberitahuan Zon Bebas(Pindaan Jadual Pertama)2018
P.U. (B) 169- Pemberitahuan Zon Bebas(Kawasan Yang Diisytiharkan)2018.pdfP.U. (B) 169- Pemberitahuan Zon Bebas(Kawasan Yang Diisytiharkan)2018
P.U. (B) 162- Pemberitahuan Zon Bebas (Kawasan Yang Diisytiharkan) 2018.pdfP.U. (B) 162- Pemberitahuan Zon Bebas (Kawasan Yang Diisytiharkan) 2018
P.U. (B) 163-Pemberitahuan Zon Bebas(Pindaan Jadual Pertama) 2018.pdfP.U. (B) 163-Pemberitahuan Zon Bebas(Pindaan Jadual Pertama) 2018
P.U. (A) 86- Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Pindaan) 2018.pdfP.U. (A) 86- Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Pindaan) 2018
P.U. A (84) - Perintah Kastam(Duti Anti-Lambakan)(Kajian Semula Dipercepat)2018.pdfP.U. A (84) - Perintah Kastam(Duti Anti-Lambakan)(Kajian Semula Dipercepat)2018
P.U(A) Perintah Kastam (Duti Anti - Lambakan) 2018.pdfP.U(A) Perintah Kastam (Duti Anti - Lambakan) 2018
P.U. (A) 353 -Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Pindaan) (No.5) 2017.pdfP.U. (A) 353 -Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Pindaan) (No.5) 2017
P.U. (A) 321- Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport)(Pindaan) 2017.pdfP.U. (A) 321- Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport)(Pindaan) 2017
P.U.(A) 310 - Perintah Kastam (Duti Anti Lambakan Sementara) 2017.pdfP.U.(A) 310 - Perintah Kastam (Duti Anti Lambakan Sementara) 2017
P.U.(B) 60 - Perintah Zon Bebas (Pindaan) 2017.pdfP.U.(B) 60 - Perintah Zon Bebas (Pindaan) 2017
P.U.(B) 59 - Perintah Zon Bebas(Kawasan Yang Diisytiharkan) 2017.pdfP.U.(B) 59 - Perintah Zon Bebas(Kawasan Yang Diisytiharkan) 2017
1 - 20Next

​​​