Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up

Skip Navigation LinksOther Act

  
  
  
  
Akta Cukai Jualan 1972-Perintah Cukai Jualan (Pengecualian Pindaan) 2009.pdf
  
14/2/2019 11:48Fadzilah Haruon
Akta Cukai Jualan 1972-Perintah Cukai Jualan(Kadar Cukai No2)(Pindaan No2) 2009.pdf
  
14/2/2019 11:48Fadzilah Haruon
Akta Cukai Jualan 1972-Perintah Cukai Jualan(Kadar Cukai No2)(Pindaan No3) 2009.pdf
  
14/2/2019 11:48Fadzilah Haruon
Akta Cukai Jualan 1972-Perintah Cukai Jualan(Pengecualian Pindahan No2) 2009.pdf
  
14/2/2019 11:48Fadzilah Haruon
Countervailing And Anti-Dumping Duties Act 1993.pdf
  
10/9/2021 11:27Fadzilah Haruon
Goods Vehicle Act 1983.pdf
  
10/9/2021 11:30Fadzilah Haruon
P.U.(A) 43-Perintah Langkah Sementara Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019(Covid-19) (Pelanjutan Masa)2021.pdf
  
10/9/2021 11:29Fadzilah Haruon
Peraturan Cukai Jualan (Pindaan) 2009 [P.U.(A) 361].pdf
  
10/2/2022 14:54Fadzilah Haruon
Peraturan Cukai Perkhidmatan (Pindaan) 2009 [P.U.(A) 363].pdf
  
10/2/2022 14:54Fadzilah Haruon
Safeguards Act 2006.pdf
  
10/9/2021 11:27Fadzilah Haruon
Windfall Levy Act 1998.pdf
  
10/9/2021 11:27Fadzilah Haruon
Windfall Profit Levy (Ammendment) Act 2021.pdf
  
2/12/2021 13:36Fadzilah Haruon