Statistik Perkhidmatan Atas Talian 2011 (update28Sept2011).pdfStatistik Perkhidmatan Atas Talian 2011 (update28Sept2011)
Statistik Perkhidmatan Atas Talian 2010.pdfStatistik Perkhidmatan Atas Talian 2010
Statistik Aduan Awam 2010.pdfStatistik Aduan Awam 2010
Bil AA 2011 (mengikut kategori dan bulan) (sehingga Ogos) - CTM.pdfBil AA 2011 (mengikut kategori dan bulan) (sehingga Ogos) - CTM
​​

​​