​​​(No translation are available)

(Maklumat dikemaskini sehingga 01 Januari 2020)


​​Syarat-syarat kelayakan permohonan Gudang Berlesen Persendirian adalah seperti berikut:-​

gdg-sendiri.png