​​​​​(No translation are available)

(Maklumat dikemaskini sehingga 01 Januari 2020)


Syarat-syarat kelayakan permohonan Gudang Berlesen Awam adalah seperti berikut:-​

gdg-awam.png