​​​​​​There are no translations available.​

​​​ ​
​​​​​​1​. Apakah jenis barang ​yang boleh dieksport semula?
​Bil​​ ​Kategori Barang​ ​Syarat-Syarat
​1. ​​Barang yang diimport dan disimpan di dalam Gudang Berlesen yang dipindahkan bagi tujuan eksport semula selaras dengan Seksyen 75(c) Akta Kastam 1967
 • Pelepasan barang masih belum diluluskan.
 • Barang tidak tertakluk di bawah Jadual Pertama Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2017 atau Jadual Pertama Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2017
 • Barang tidak terlibat dalam pemerhatian oleh Cawangan Risikan, dalam siasatan atau yang disyaki terlibat dengan penyelewengan atau penyeludupan.
​2. Barang yang telah diimport dan telah dibayar duti/cukai yang kemudiannya dieksport semula dengan membuat tuntutan pulang balik (drawback) selaras dengan Seksyen 93 Akta Kastam 1967.
​Seksyen 93 menyatakan duti/cukai yang telah dibayar ke atas barang yang kemudian dieksport semula, hanya 9/10 daripada duti yang telah dibayar boleh dipulang balik sekiranya:-
 • Barang dapat dikenalpasti oleh pegawai kastam semasa pemeriksaan dilakukan sebelum pelepasan eksport semula diberikan
 • Barang dieksport semula dalam tempoh 3 bulan selepas duti/cukai dibayar
 • Barang tidak digunakan selepas pengimportan
 • Tuntutan tarik balik duti yang dibuat ke atas barang yang dieksport semula tidak tertakluk kepada mana-mana Perintah Larangan yang sedang berkuatkuasa
 • Tuntutan tarik balik duti/cukai boleh dibuat sekiranya melebihi RM200.00 setiap konsaimen
 • Pegawai kastam perlu dimaklumkan bahawa tuntutan duti/cukai akan dibuat terhadap barang tersebut. Permohonan tuntutan perlu dibuat dalam tempoh 3 bulan selepas tarikh eksport semula​

​3. Barang yang diimport yang masih berada dalam Zon Perdagangan Bebas yang belum diluluskan pengimportannya.
 • Barang tidak tertakluk kepada Jadual Pertama Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2017 atau Jadual Pertama Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2017 dan tidak terlibat dalam kes penyelewengan atau penyeludupan;
 • Barang boleh dieksport semula atas sebab-sebab berikut:
  1. Mesin-mesin/ alat-ganti/ komponen bagi tujuan dibaiki, tentukuran dan kemudiannya diimport semula;
  2. Dieksport semula kepada pembekal kerana masalah kualiti barang yang terbukti tidak menepati spesifikasi pesanan;
  3. Bahan mentah/ komponen/ barang separa siap untuk digunakan oleh Zon Perindustrian Bebas di negeri lain;
  4. Bekas/ kontena kosong atau bahan mentah kepada pembekal untuk diisi (refill), kitar semula dan kemudiannya diimport semula; dan
  5. Barang yang tersalah hantar yang disokong oleh bukti-bukti yang diterima   oleh Kastam sebagai sahih.​

​2. Siapakah yang memberi kelulusan eksport semula?
Ketua Stesen Kastam di mana barang telah diimport.
​3. Bolehkah barang-barang dieksport semula melalui pintu keluar/masuk yang berlainan?
​Sekiranya ingin mengeskport semula barang melalui pintu keluar/masuk yang berlainan, pemohon hendaklah mengemukakan permohonan tersebut secara bertulis berserta dokumen-dokumen sokongan kepada Ketua Stesen Kastam di mana barang telah diimport sebelumnya.

​​