​​​​​​​​There are no translations available.

 

RMCD's Strategic Plan 2015-2019

Peranan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) sebagai pemungut hasil negara, memberi fasilitasi perdagangan dan penguatkuasaan undang-undang menuntut JKDM bertindak secara proaktif dan strategik untuk mencapai kecemerlangan perkhidmatan yang diharapkan oleh rakyat dan stakeholders. Kecemerlangan ini akan dapat direalisasikan melalui perancangan strategik yang digubal secara holistik. Pelan strategik merupakan dokumen rasmi bertulis jabatan yang mengandungi dasar dan program strategik bagi mencapai matlamat organisasi mengikut tempoh yang ditetapkan. Komponen utama pelan strategik merangkumi visi, misi, isu-isu strategik, teras strategik, strategi dan pelan tindakan. Pelan Strategik JKDM 2015-2019 adalah kesinambungan kepada pelan-pelan strategik yang lalu. Pelan ini dibangunkan bagi memeta hala tuju, rangka dasar agenda pembangunan, pemodenan pengurusan dan sistem penyampaian perkhidmatan bagi tempoh lima tahun akan datang. Untuk memenuhi hasrat ini, sekali lagi JKDM melakukan transformasi terhadap visi, misi, nilai bersama dan slogan supaya relevan dengan perubahan semasa bagi memartabatkan JKDM sebagai agensi yang terunggul dan bertaraf dunia.

Untuk baca lebih lanjut, klik disini 'PELAN STRATEGIK JKDM 2015-2019'

Career @ Customs

Kerjaya di Kastam

Pada umumnya, Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) tidak membuat sendiri pengambilan bagi jawatan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Atasan (i.e. Pembantu Penguasa Kastam). Urusan ini dikendalikan oleh Perkhidmatan Awam (SPA). Keterangan lanjut berhubung perkara ini bolehlah melalui Laman Web SPA. Permohonan bolehlah dikemukakan pada bila-bila masa sepanjang tahun melalui Borang Online SPA8i, bagi semua jawatan yang dipohon oleh pemohon yang terdiri daripada warganegara Malaysia. Calon boleh memohon maksimum setiap jawatan. Semakan kelayakan bagi calon membuat pilihan jawatan boleh juga melalui Laman Web SPA.

Bagi Jawatan Kumpulan Sokongan II seperti Pembantu Am Pejabat, Pemandu dan Pembantu Rendah Awam, pengambilan diambil oleh JKDM dengan mengiklankan permohonan jawatan ke akhbar-akhbar utama seluruh negara. Mereka yang berminat bolehlah memohon jawatan-jawatan tersebut apabila diklankan kelak.

Senarai Jawatan dalam Kump. Pengurusan dan Profesional

* Untuk keterangan lanjut, anda boleh muat turun risalah berkenaan Kerjaya di Kastam pada ruangan Muat Turun


​​​