1.0 Profil Bahagian

Cadangan Bahagian Cukai Dalam Negeri Ibu Pejabat terdiri daripada 8 Cawangan dibawah Pentadbiran Penolong Ketua Pengarah Kastam (CDN) Gred Jusa B

1.1 CADANGAN STRUKTUR BAHAGIAN CDN:

1.1.1 IBU PEJABAT

 1. I. Cawangan Dasar dan Pelaksanaan Cukai Jualan
 2. II. Cawangan Dasar dan Pelaksanaan Cukai Perkhidmatan
 3. III. Cawangan Kawalan dan Pemantauan Cukai Jualan
 4. IV. Cawangan Kawalan dan Pemantauan Cukai Perkhidmatan
 5. V. Cawangan Kawalan Kemudahan, Fasilitasi dan Konsultasi
 6. VI. Cawangan Pengurusan dan Penyelarasan Risiko
 7. VII. Cawangan Pengurusan Teknikal
 8. VIII. Cawangan Khas SST dan Cukai Pelancongan

1.1.2 ZON & NEGERI

 1. I. Cawangan Pengurusan Pendaftaran
 2. II. Cawangan Kemudahan dan Konsultasi
 3. III. Cawangan Penyata dan Pungutan

1.2. FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Cukai Dalam Negeri (CDN) berfungsi sebagai salah satu bahagian yang merangka, melaksana dan memungut Cukai Tidak Langsung Negara. Penjelasan fungsi adalah mengikut struktur organisasi Bahagian CDN Ibu Pejabat dan Negeri.

1.2.1 CADANGAN FUNGSI BAHAGIAN CDN IBU PEJABAT

Pelaksanaan SST (CDN) membawa perubahan kepada aktiviti bagi kesemua fungsi Ibu Pejabat. Secara umumnya, fungsi Ibu Pejabat adalah menetapkan dasar dan teknikal bagi pelaksanaan SST. Secara ringkasnya, fungsi Bahagian CDN berdasarkan cawangan yang telah dicadangkan adalah seperti berikut;

1.2.1.1. Cawangan Dasar dan Pelaksanaan Cukai Jualan

 1. Berfungsi membuat kajian dasar percukaian dalam negeri mengenai cukai jualan untuk pertimbangan Menteri Kewangan dan membuat keputusan ke atas isu pelaksanaan cukai jualan.

1.2.1.2. Cawangan Dasar dan Pelaksanaan Cukai Perkhidmatan

 1. Berfungsi membuat kajian dasar percukaian dalam negeri mengenai cukai perkhidmatan untuk pertimbangan Menteri Kewangan dan membuat keputusan ke atas isu pelaksanaan cukai perkhidmatan

1.2.1.3. Cawangan Kawalan dan Pemantauan Cukai Jualan

 1. Berfungsi mengawal dan memantau pelaksanaan cukai jualan melibatkan pendaftaran registrant, penyata dan pembayaran cukai jualan serta pengumpulan data hasil dan membuat analisa bagi memaksimakan pungutan hasil.


1.2.1.4. Cawangan Kawalan dan Pemantauan Cukai Perkhidmatan

 1. Berfungsi mengawal dan memantau pelaksanaan Cukai Perkhidmatan yang melibatkan pendaftaran, penyata dan pembayaran Cukai Perkhidmatan serta memantau hasil Cukai Perkhidmatan dalam memastikan setiap pendaftar mematuhi peruntukan undang-undang yang ditetapkan.

1.2.1.5. Cawangan Kawalan Kemudahan, Fasilitasi dan Konsultasi

 1. Berfungsi mengkaji isu-isu berkaitan kemudahan dan pengecualian dan memantau program verifikasi (pra/pasca) ke atas kemudahan, menyediakan Perintah Tetap dan Prosedur Operasi Standard Kemudahan Potongan Cukai (Contra), Pelupusan, Pembayaran Balik (refund), Pulang Balik (drawback), Peremitan (remission), kemudahan pengecualian Jadual A, B dan C Perintah Cukai Jualan (Orang Yang Dikecualikan Daripada Pembayaran Cukai) 2018, menyelaras program konsultasi bersama agensi kerajaan, sektor swasta dan industri serta mengurustadbir dan menjadi urus setia untuk semua program Bahagian Cukai Dalam Negeri.

1.2.1.6. Cawangan Pengurusan dan Penyelarasan Risiko

 1. Berfungsi mengkaji dan menganalisa risiko industri dengan menyediakan petunjuk melalui penyata cukai jualan dan cukai perkhidmatan serta menyediakan analisa prestasi setiap industri dibawah cukai jualan dan cukai perkhidmatan secara saintifik dengan menggunakan data analytic.

1.2.1.7. Cawangan Pengurusan Teknikal

 1. Berfungsi mengkaji dan mencadangkan pindaan perundangan cukai dalam negeri dan cukai pelancongan kepada MOF, membuat kajian undang-undang dan memberi taklimat kepada warga, orang awan dan industri setelah diluluskan dan menghadiri sesi parlimen. Mengkaji dan memproses permohonan berkaitan Ketetapan Kastam serta menjadi menjadi urus setia Mesyuarat Panel Teknikal di peringkat Bahagian JKDM dan swasta serta urus setia Mesyuarat Panel Ketetapan Kastam CDN.

1.2.1.8. Cawangan Khas SST dan Cukai Pelancongan

 1. Berfungsi mengkaji dan mengesahkan layanan CBP berkaitan isu-isu pengauditan dan kes tribunal, memproses permohonan isu-isu peralihan CBP/SST, semakan semula CBP dan kajian semula cukai jualan dan perkhidmatan serta mengurus dan memantau hal dasar berkaitan pendaftaran, penyata ,pembayaran dan isu-isu cukai pelancongan.

Piagam Pelanggan

Maklumat Piagam Pelanggan akan dikemaskini kemudian.