Profil Bahagian

PROFIL BAHAGIAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (GST)

1. PROFIL

1.1 BAHAGIAN GST IBU PEJABAT

Bahagian GST Ibu Pejabat adalah terdiri daripada:

1.1.1 Pusat Pendaftaran dan Pengurusan Hasil GST

 1. Unit Pusat Pemprosesan GST
 2. Unit Penguatkuasaan Pendaftaran
 3. Unit Penguatkuasaan Pendaftaran
 4. Unit Perakaunan Hasil
 5. Unit Unjuran Hasil

1.1.2 Cawangan Kawalan Kemudahan Fasilitasi dan Konsultasi

 1. Unit Kawalan Kemudahan
 2. Unit Konsultasi dan Khidmat Nasihat/Pusat Panggilan
 3. Unit Pulangbalik dan Peralihan
 4. Unit Pengurusan Semakan Semula

1.1.3 Cawangan Dasar Dan Teknikal

 1. Sektor I : Kesihatan, Pendidikan, Kerajaan dan Lain-Lain Badan Awam, NGO Kebajikan dan Utiliti
 2. Sektor II : Pengilangan, Peruncitan dan Pemborong
 3. Sektor III : Hartanah dan Pembinaan, Profesional
 4. Sektor IV : Kewangan, Hiburan dan Pelancongan
 5. Sektor V : Pengangkutan, ePerdagangan dan Perkhidmatan Antarabangsa
 6. Sektor VI : Skim Khas, Pertanian dan Petroleum
 7. Sektor VII: Umum
 8. Pengurusan dan Penyelarasan Risiko
 9. Unit Ketetapan GST
 10. Unit Panel Teknikal

1.1.4 Pengurusan Pembayar Cukai Utama

1.1.5 Unit Urus Setia1.2 BAHAGIAN GST NEGERI

1.2.1 Pulau Pinang, Selangor, WPKL, Johor, Perak, Sabah dan Sarawak

Bahagian GST Negeri-negeri ini adalah terdiri daripada:

1.2.1.1 Pendaftaran dan Pengurusan Hasil GST

 1. Penguatkuasaan dan Pengurusan Hasil

1.2.1.2 Kawalan kemudahan, fasilitasi dan konsultasi

 1. Kawalan kemudahan, Konsultansi dan Khidmat Pelanggan
 2. Pulang Balik, Semakan Semula dan Peralihan


1.2.2 Kedah, LTAKL, Melaka, Kelantan, Perlis, Terengganu, Pahang dan Negeri Sembilan

Bahagian GST Negeri-negeri ini adalah terdiri daripada:

1.2.2.1 Pendaftaran dan Pengurusan Hasil GST

 1. Penguatkuasaan dan Pengurusan Hasil

1.2.2.2 Kawalan kemudahan, fasilitasi dan konsultasi

 1. Kawalan kemudahan, Konsultansi dan Khidmat Pelanggan, Pulang Balik, Semakan Semula dan Peralihan


1.2.3 Wilayah Persekutuan Labuan

Bahagian GST negeri ini adalah terdiri daripada:

1.2.3.1 Penguatkuasaan Pendaftaran Dan Pengurusan Hasil GST Kawalan Kemudahan, Konsultansi Dan Khidmat Pelanggan, Pulang Balik, Semakan Semula Dan Peralihan2. FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) berfungsi sebagai salah satu bahagian yang memungut Cukai Tidak Langsung Negara. Penjelasan fungsi adalah mengikut struktur organisasi Bahagian GST Ibu Pejabat dan Negeri.

2.1 Bahagian GST Ibu Pejabat

2.1.1 Pusat Pendaftaran dan Pengurusan Hasil GST

 1. Menguruskan permohonan pendaftaran/penyata/ pembayaran GST/ surat-menyurat yang dijana oleh MyGst.
 2. Menyediakan dasar pendaftaran dan merancang penguatkuasaan pendaftaran.
 3. Mengurus Perakaunan Hasil GST, tuntutan bayaran balik GST dan tabung bayaran balik GST dan Vot.
 4. Membuat kajian dan cadangan unjuran hasil serta merancang strategi meningkatkan pungutan hasil GST.

2.1.2 Cawangan Kawalan Kemudahan Fasilitasi dan Konsultasi

 1. Mengurus kawalan kemudahan, menyedia dan mengemaskini panduan/dasar/perintah mengenai kawalan kemudahan serta membangunkan profil registren/syarikat.
 2. Memberi khidmat nasihat dan menjawab enkuiri pelanggan.
 3. Mengurus dana pulangbalik, permohonan tuntutan pulangbalik dan isu-isu peralihan berkaitan Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan.
 4. Mengurus permohonan semakan semula

2.1.3 Cawangan Dasar Dan Teknikal


2.1.3.1 Cawangan Pengurusan dan Penyelarasan Risiko

 1. Membuat penyaringan dan penarafan tahap risiko pendaftaran, penyata dan akaun orang berdaftar.

2.1.3.2 Sektor I: Kesihatan, Pendidikan, Kerajaan dan Lain-Lain Badan Awam, NGO Kebajikan dan Utiliti

 1. Menyediakan dasar, pelaksanaan dan garis panduan/nota industri ke atas sektor Kesihatan, Pendidikan, Kerajaan dan Lain-Lain Badan Awam, NGO Kebajikan dan Utiliti.

2.1.3.3 Sektor II: Pengilangan, Peruncitan dan Pemborong

 1. Menyediakan dasar, pelaksanaan dan garis panduan/nota industri ke atas sektor Pengilangan, Peruncitan dan Pemborong.

2.1.3.4 Sektor III: Hartanah dan Pembinaan, Profesional

 1. Menyediakan dasar, pelaksanaan dan garis panduan/nota industri ke atas sektor Hartanah dan Pembinaan serta Profesional.

2.1.3.5 Sektor IV: Kewangan, Hiburan dan Pelancongan

 1. Menyediakan dasar, pelaksanaan dan garis panduan/nota industri ke atas sektor Kewangan, Hiburan dan Pelancongan.

2.1.3.6 Sektor V: Pengangkutan, ePerdagangan dan Perkhidmatan Antarabangsa

 1. Menyediakan dasar, pelaksanaan dan garis panduan/nota industri ke atas sektor Pengangkutan, ePerdagangan dan Perkhidmatan Antarabangsa.

2.1.3.7 Sektor VI: Skim Khas, Pertanian dan Petroleum

 1. • Menyediakan dasar, pelaksanaan dan garis panduan/nota industri ke atas sektor Skim Khas, Pertanian dan Petroleum.

2.1.3.8 Sektor VII: Umum

 1. Menyediakan dasar, pelaksanaan dan garis panduan/nota industri ke atas semua isu perlaksanaan GST yang tidak tertakluk dibawah Sektor I hingga Sektor VI.


2.1.4 Unit Ketetapan GST

 1. Mengurus permohonan dan menyediakan keputusan ketetapan GST.

2.1.5 Unit Panel Teknikal

 1. Panel penyelesaian isu-isu teknikal yang wujud dalam Pelaksanaan Cukai GST dan menyediakan cadangan pindaan perundangan kepada stakeholder.

2.1.6 Cawangan Pengurusan Pembayar Cukai Utama

 1. Mengurus dan memantau pematuhan urusan GST syarikat LTU (TNB, Telekom, Petronas, FGV, YTL dan Sime Darby) dan menjalankan auditan ke atas syarikat berkenaan.

2.1.7 Unit Urus Setia

 1. Mengurus dan menyelesaikan semua urusan pentadbiran dan program yang berkaitan Bahagian GST.

Piagam Pelanggan

Maklumat Piagam Pelanggan akan dikemaskini kemudian.